Allmänna Villkor

Välkommen till SILKSILKY webbplats ("webbplatsen"," vi"," oss "eller"vår"). SILKSILKY gör denna webbplats tillgänglig för sina kunder som en tjänst. Läs följande Användarvillkor ("villkor") eftersom de reglerar din användning av vår webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att följa och vara bunden av följande regel. Om du inte godkänner dessa villkor, använd inte denna webbplats på något sätt.

Dessutom förbehåller sig SILKSILKY rätten att ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Webbplatsanvändare måste godkänna och följa dessa ändringar i enlighet därmed. Kontrollera denna sida regelbundet för ändringar. All användning av vår webbplats utgör ett fullständigt godkännande av våra användarvillkor när som helst.

tjänstebeskrivning

SILKSILKY är en online-återförsäljare av högkvalitativa varor som erbjuds till ett bra värde för konsumenten. Medlemskap tillåter kunder att köpa en mängd olika produkter, från tillbehör till viktiga föremål, som uteslutande erbjuds våra medlemmar varje månad.

Använd begränsningar

Allt innehåll på SILKSILKY webbplats, inklusive alla bilder, texter, ljud och videoklipp, är föremål för upphovsrättsskydd och/eller andra immateriella rättigheter eller licenser av SILKSILKY. Hela innehållet på SILKSILKY-webbplatsen är skyddat av upphovsrätt som ett komplett verk enligt amerikanska upphovsrättslagar. SILKSILKY ger dig en begränsad licens för att få tillgång till och använda innehållet på denna webbplats personligen. Innehållet på SILKSILKY-webbplatsen är endast avsett för personligt, icke-kommersiellt bruk av användarna av vår webbplats.

Behörighet för medlemskap

Medlemskapet i SILKSILKY.com är gratis. Våra medlemstjänster är dock inte tillgängliga för användare under 18 år eller medlemmar som har blockerats eller tagits bort från SILKSILKY systems efter eget gottfinnande. Medlemmar godkänner alla Användarvillkor och behöver bara ansöka om medlemskap om de är berättigade.

Observera

SILKSILKY kan kontakta dig eller skicka dig servicerelaterad och/eller reklamkommunikation via post, e-post, allmänna webbplatsaviseringar och mer med hjälp av de kontaktuppgifter du har lämnat till oss.

Prissättning

På SILKSILKY är vi fast beslutna att erbjuda våra kunder högkvalitativa produkter till låga priser. Våra produkter säljs endast online i begränsade mängder och tillgänglighet. Vi har gjort vårt bästa för att visa våra artiklar på webbplatsen så exakt som möjligt. Observera att variationer i stil, färg, storlek, form och utseende kan uppstå. Om du inte är nöjd med ditt köp, se avsnittet Returer och utbyten för ytterligare hjälp.

Alla priser på webbplatsen anges i amerikanska SEK.

Internationell Sjöfart

Varorna importeras i mottagarens / köparens namn. Mottagaren har godkänt SILKSILKY att importera varorna för hans räkning. Dessutom samtycker mottagaren/köparen till att SILKSILKY kan delegera skyldigheten att importera varorna för hans räkning till en underleverantör (t.ex. tullmäklare). Mottagaren betalar skatter och avgifter utöver inköpspriset för varorna.

Användning av webbplatsen

Du får inte använda SILKSILKY webbplats för något olagligt eller obehörigt ändamål. Trakasserier på något sätt eller form av Webbplatsen, inklusive via e-post och chatt eller genom obscent eller stötande språk, är strängt förbjudet. Även om SILKSILKY inte kan övervaka användarnas beteende är det ett strikt brott mot dessa villkor att använda information som erhållits från vår webbplats för att trakassera, missbruka eller skada en annan person eller att kontakta, annonsera, begära eller sälja till användare utan hans/hennes föregående uttryckliga samtycke.

Dessutom godkänner du att inga kommentarer eller andra användarbidrag som du skickar till SILKSILKY-webbplatsen bryter mot tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, dataskydd eller andra personliga rättigheter.Du samtycker vidare till att inga kommentarer som lämnats av dig på webbplatsen är eller innehåller ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material. Du är och förblir ensam ansvarig för innehållet i alla kommentarer från dig.

Användardata

SILKSILKY strävar efter att skapa en interaktiv relation med medlemmarna på sin webbplats och tjänster. Användarkommentarer, feedback, förslag, ideer och andra inlagor som avslöjas, skickas in eller erbjuds SILKSILKY på eller från denna webbplats är och kommer att förbli SILKSILKYS egendom. Användare överför alla egendomsrättigheter och intressen till SILKSILKY och tillåter vårt företag att använda alla kommentarer utan begränsning för kommersiella eller andra ändamål. Dessutom är SILKSILKY inte skyldig (1) att behandla kommentarer konfidentiellt; (2) att betala ersättning till användare för kommentarer; eller (3) att svara på användarkommentarer.

Korrigering av webbplatsfel

Informationen på SILKSILKYS webbplats kan innehålla tryckfel eller felaktigheter. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera all information som vi anser lämplig när som helst utan föregående meddelande. Observera att sådana fel kan relatera till produktinformation, priser och tillgänglighet. I dessa fall har vi rätt att annullera alla beställningar med prisfel eller felaktigheter. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.

Skada

Genom att använda denna webbplats samtycker DU till att hålla SILKSILKY (och dess tjänstemän, direktörer, agenter, dotterbolag, joint ventures och anställda) skadeslösa från eventuella krav eller krav, samt från eventuella förluster, utgifter, skador och kostnader som uppstår till följd av brott mot dessa användarvillkor eller aktiviteter relaterade till ditt konto (inklusive försumligt eller olagligt beteende).

Ändring/uppsägning av webbplatsen

I händelse av uppsägning kommer du att fortsätta att vara bunden av dina skyldigheter enligt dessa användarvillkor, inklusive de garantier du har gjort och ansvarsfriskrivningarna och ansvarsbegränsningarna. SILKSILKY ansvarar inte gentemot dig eller tredje part för uppsägning av din åtkomst.

Länkar från tredje part

För att förbättra vår webbplats kan SILKSILKY använda och marknadsföra tjänster som tillhandahålls av externa tredje parter. Men även om den tredje parten är ansluten till SILKSILKY kontrollerar vi inte dessa tjänster och gör inga utfästelser angående dessa personer eller organisationer. Vi är inte ansvariga eller ansvariga för riktigheten, fullständigheten, aktualiteten, tillförlitligheten eller tillgängligheten hos sådana parter. Externa webbplatser som är länkade till vår webbplats, som alla har separata sekretess-och datainsamlingsmetoder, är endast för din bekvämlighet och du får därför tillgång på egen risk.

VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV HANDEL MED EN TREDJE PARTS WEBBPLATS ELLER EN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER OPERATÖR AV EN SÅDAN TREDJE PARTS WEBBPLATS.

ANSVARSFRISKRIVNING

ALLT INNEHÅLL, PRODUKTER OCH TJÄNSTER PÅ WEBBPLATSEN ELLER FRÅN EN WEBBPLATS SOM WEBBPLATSEN ÄR LÄNKAD TILL (EN "LÄNKAD WEBBPLATS") TILLHANDAHÅLLS TILL DIG "UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG" UTAN NÅGRA GARANTIER ELLER GARANTIER. SILKSILKY GER INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED ALLT INNEHÅLL, PRODUKTER OCH TJÄNSTER PÅ DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, TITEL, ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÄKERHET ELLER NOGGRANNHET. ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTEN AV EN ANVÄNDARE ÄR PÅ ANVÄNDARENS RISK.

BEGRÄNSNING

SILKSILKY ANSVARAR INTE GENTEMOT DIG FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER SPECIELLA AFFÄRER, FÖLJDSKADOR ELLER EXEMPLARISKA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER OMÖJLIGHET ATT ANVÄNDA MATERIAL OCH TJÄNSTER PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER PRESTANDA FÖR DESS PRODUKTER (ÄVEN OM SILKSILKY HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR).